Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
6
Các Bộ và Cơ quan ngang BộYes
  
5
Thủ tướng chính phủYes
  
1
Chính phủYes
  
1
Chủ tịch nướcYes
  
14
Uỷ ban thường vụ quốc hộiYes
  
8
Quốc hộiYes
  
6
Yes
  
5
Yes
  
4
Yes
  
3
Yes
  
2
Yes
  
1
Quyết định về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trườngYes
  
4
Yes
  
0
testNo
  
4
Thêm mới cơ quanYes