ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19

(28/02/2022)

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT

Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19


Đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020 đã có những tác động đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có 2 nhóm ngành chịu tác động rõ rệt nhất, bao gồm (1) dệt may và (2) ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành. Đây là kết quả được ghi nhận ở nghiên cứu mới nhất do Trung tâm Phân tích Dự báo (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) thực hiện trong khuôn khổ Dự án do Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (Canada) tài trợ và Trung tâm phát triển nguồn lực (Campuchia) điều phối.


Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối với 1,000 hộ gia đình có thành viên hoạt động trong 2 nhóm ngành nêu trên, mang tính đại diện ở quy mô toàn quốc. Khảo sát ghi nhận có ảnh hưởng khác biệt theo giới về thu nhập, cũng như những tác động khác tới các hộ gia đình.


Tổng thu nhập hộ gia đình suy giảm đáng kể: mức thu nhập tháng 05/2021 chỉ còn bằng 58,1% mức thu nhập tháng 04 năm 2020. Mức thu nhập giảm nhiều hơn ở các hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới, so với các hộ gia đình có chủ hộ là nam giới.
 

Các chính sách hỗ trợ xã hội chưa thực sự phù hợp, đặc biệt là đối với nhóm hộ nghèo nhất thời. Nhóm hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới rơi vào nghèo nhất thời lên tới 44,8% so với nhóm chủ hộ nam là 39,9%. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ khẩn cấp đặc biệt cần thiết khi tình trạng suy giảm thu nhập, rơi vào nghèo tạm thời đi đôi với nhiều tác động đời sống khác. 40,7% số hộ cho biết gặp khó khăn trong việc tiếp cận cá dich vụ giáo dục, 30,7% đối với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và 31,9% đối với việc mua sắm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
 

Kết quả khảo sát cho biết chỉ 27% hộ gia đình gặp khó khăn được nhận một hình thức hỗ trợ. Vấn đề hỗ trợ chính sách ở góc độ giới cần được quan tâm khi đa số các hộ gia đình được phỏng vấn cho biết gánh nặng các công việc gia đình đặt nhiều hơn lên vai nữ giới, đặc biệt khi khối lượng công việc do nữ đảm nhận luôn cao hơn nam giới: 42,7% đối với công việc nội trợ, 22,9% đối với việc chăm sóc con cái học hành và lo việc con em đi học, và 17,4% đối với việc chăm sóc người ốm trong gia đình.


Báo cáo IDRC


Tài liệu đính kèm:


Các tin đã đưa ngày: