Tọa đàm “Đánh giá Nghèo và Bình đẳng ở Việt Nam 2022” (16/03/2022)

Sáng ngày 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã thực hiện thành công buổi Tọa đàm “Đánh giá Nghèo và Bình đẳng ở Việt Nam 2022”, với sự điều phối tổ chức trực tuyến của Trung tâm Phân tích Dự báo

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19 (28/02/2022)

Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19

[ Xem Tiếp ]

RESEARCH FINDINGS - Workers in the textile and garment, and hospitality industries during the pandemic: Labor income plummeted while the gender gap rising (28/02/2022)

Reported by a research team from the Centre for Analysis and Forecasting (under the Vietnamese Academy of Social Sciences) working on the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post-Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”, which is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). For further information, please contact Dr. Nguyen Thị Thu Phuong, the research coordinator, at pnguyenhanoi2019@gmail.com

[ Xem Tiếp ]

RESEARCH FINDINGS - COVID-19 heavily impacts female workers in the textile and garment, and hospitality industries (28/02/2022)

COVID-19 heavily impacts female workers in the textile and garment, and hospitality industries

[ Xem Tiếp ]

Poverty and distributional impacts of the COVID-19 pandemic: The Case of Textile and Garment, and the Hospitality Sectors in Vietnam (27/02/2022)

This report was prepared by a team comprising of Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong, and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”, which is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia)

[ Xem Tiếp ]

Gender-sensitive assessment of employment and income impacts of the pandemic on textile and garment and hospitality sectors in 2020 (27/02/2022)

This report was prepared by a team comprising Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post-Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”. This project is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). The authors received valuable comments from academic advisors, Marzia Fontana (IDS, England), Kyoko Kusakabe (AIT, Thailand) and Jayant Menon (ISEAS, Singapore)

[ Xem Tiếp ]

Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đến hộ gia đình: trường hợp khảo sát qua điện thoại đối với ngành dệt may và ngành du lịch ở Việt Nam (27/02/2022)

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, theo yêu cầu và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), và điều phối bởi Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI). Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến chính thức các tổ chức đối tác

[ Xem Tiếp ]

Chương trình nghiên cứu Tuổi trẻ lập nghiệp: "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" (16/11/2020)

Trong cuộc khảo sát qua điện thoại về COVID-19 thuộc chương trình nghiên cứu ;Tuổi trẻ lập nghiệp;, nhóm các nhà nghiên cứu đã soạn thảo ;Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona); để gửi cho người trả lời phỏng vấn. Hướng dẫn cung cấp thông tin về vi rút corona và các tư vấn ngăn ngừa sự lây lan của vi rút, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và một vài thông tin khác nhằm hỗ trợ nhóm trẻ trong nghiên cứu hiểu hơn về những điều xảy ra với bản thân, những điều cần làm và nơi tìm kiếm trợ giúp trong những trường hợp cần thiết.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: