Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

(24/12/2021)

14h00 ngày 24/12/2021, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện các ban chức năng, đoàn thể của Viện Hàn lâm và toàn thể công chức viên chức Trung tâm Phân tích và Dự đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Bạch Hồng Việt – Quyền Giám đốc Trung tâm, trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022của đơn vị.

Theo đó, năm 2021, mặc dù có những sự thay đổi về công tác nhân sự nhưng Trung tâm Phân tích và Dự báo đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các báo cáo tư vấn chính sách phục vụ Lãnh đạo Viện Hàn lâm; tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trong năm 2021 đã có 01 cán bộ hoàn thành chươngtrình Tiến sĩ tại Úc, 01 cán bộ hoàn thành chương trình trung cấp lý luận.

Đánh giá những thành công đạt được trên các mặt công tác của Trung tâm trong năm 2021, TS. BạchHồng Việt đã nhấn mạnh đến việc phát huy được năng lực của các cán bộ, viên chức, sử dụng tốt nguồn lực sẵn có; phát huy sự đoàn kết nội bộ, cùng hợp tác, chia sẻ và phát triển giữa các thế hệ nghiên cứu viên và các nhân viên trong Trung tâm và tạo ra môi trường làm việc dân chủ, hiệu quả cao.

Về phương hướng công tác năm 2022, Trung tâm Phân tích và Dự báo sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng được các mục tiêu sau:

-       Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các cam kết trong các hợp đồng, hợp tác nghiên cứu với bên ngoài với chất lượng cao và đúng thời hạn. 

-       Tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết và ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị các đ/c chuyên quản của các ban chức năng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả và nỗ lực mà Trung tâm Phân tích và dự báo đã đạt được trong năm 2021, nêu cao tinh thần đoàn kết và tiếp tục gặt hái thành công trong năm tiếp theo.

Hội nghị kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.Các tin đã đưa ngày: