Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

(28/12/2017)

Ngày 28/12/2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện các ban chức năng, đoàn thể của Viện Hàn lâm và toàn thể công chức viên chức Trung tâm Phân tích và Dự đã tham dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm, trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của đơn vị và đọc danh sách các cá nhân và tập thể được đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua.

 

Theo đó, năm 2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được một số thành tích nổi bật:

- Trung tâm tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc cung cấp đầu vào cho lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc chuẩn bị các báo cáo về những vấn đề kinh tế - xã hội trình Chính phủ. Năm 2017,  Trung tâm tiếp tục có đóng góp đáng kể trong việc cung cấp các phân tích đánh giá về kinh tế Việt Nam cho các cơ quan hoạch định chính sách và cho các đại biểu quốc hội. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã thực hiện nghiên cứu “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” do TS. Nguyễn Thắng và một nhóm nghiên cứu của Trung tâm thực hiện. Nghiên cứu này đã nhận được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, các Bộ ngành và địa phương cũng như các doanh nghiệp lớn trong cả nước. TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm, tiếp tục báo cáo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại một số cơ quan (09 cơ quan Trung ương), địa phương (17 tỉnh, thành phố) và trường đại học (02 trường)

- Trung tâm được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn cuốn sách tham khảo “Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được phát hành vào tháng 11 năm 2017 và sẽ công bố tại Hội thảo “Định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai” do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì.

- Về mục tiêu đăng bài trên tạp chí quốc tế, đây cũng được coi là năm thu hoạch thành quả. Trung tâm có tới 05 bài đăng trên tạp chí quốc tế của cán bộ đơn vị và 05 bài của cộng tác viên với Trung tâm.

- Về đào tạo: 01 NCS đã nhận bằng tiến sĩ của Pháp, 02 NCS đã hoàn thành bảo vệ luận án TS tại Pháp, 01 nghiên cứu viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ tại Mỹ và 01 nghiên cứu viên bắt đầu năm thứ nhất của học bổng đào tạo TS tại Úc. 01 nghiên cứu viên hoàn thành bảo vệ TS cấp cơ sở tại ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà nội, 02 viên chức hoàn thành chương trình đào tại Thạc sỹ tại Học viện KHXH.

- Các cán bộ nghiên cứu trẻ của Trung tâm đã trưởng thành rõ rệt và đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu của cơ quan. Trung tâm đã bổ nhiệm một số cán bộ nghiên cứu viên trẻ tiên tiến vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng và họ đã trở thành lực lực nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm

- Trung tâm đã tiếp tục hoàn thiện các quy trình về hành chính - tài chính - tổ chức cán bộ - hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết các công việc một cách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.

 

Đánh giá những thành công đạt được trên các mặt công tác của Trung tâm trong năm 2017, TS. Nguyễn Thắng đã nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối kết hợp chặt chẽ của tất cả cán bộ, viên chức, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là tập thể lãnh đạo Trung tâm, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ cốt cán của Trung tâm.

 

Về phương hướng công tác năm 2018, Trung tâm Phân tích và Dự báo sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng được các mục tiêu sau:

  • - Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các cam kết trong các hợp đồng, hợp tác nghiên cứu với bên ngoài với chất lượng cao và đúng thời hạn.
  • - Nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học, khuyến khích các cán bộ Trung tâm đăng tải tại các tạp chí quốc tế, đặc biệt là các tạp chí có trong danh mục chuẩn quốc tế như ISI.
  • - Tiếp tục thực hiện mục tiêu về lĩnh vực đào tạo cán bộ ở các bậc sau thạc sỹ, tiến sỹ; đưa các cán bộ trẻ vào thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi cao hơn nhằm nâng cao năng lực hơn nữa cho đội ngũ nhân lực của Trung tâm.
  • - Tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết và ổn định.
  •  
  • Phát biểu góp ý và chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Bùi Nam đánh giá cao những nỗ lực công tác và đóng góp cụ thể, quan trọng của tập thể cán bộ Trung tâm Phân tích và Dự báo trong năm 2017. Đồng thời yêu cầu các cán bộ Trung tâm tiếp tục nâng cao tinh thần và nỗ lực học tập, tự rèn luyện, đẩy mạnh công bố quốc tế, xác định những hướng nghiên cứu mới, khai thác đề án hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng thời phối hợp với các đối tác khác.
  • Hội nghị cũng đã thảo luận về những thành công và tồn tại trong mọi mặt công tác của Trung tâm.

  • Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Thắng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết những khó khăn trong năm 2017 sẽ được nghiên cứu, xem xét để nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện công tác tổ chức cơ quan, lấy đó là cơ sở cho sự phát triển vững mạnh của Trung tâm Phân tích và Dự báo.

Một số hình ảnh tại buổi Tổng kết

 Các tin đã đưa ngày: