Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017

(18/07/2017)

 

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, Trung tâm tiếp tục tập trung vào công tác đào tạo bao gồm cả tham gia đào tạo ở nước ngoài ngắn và dài hạn. Đây cũng là những thách thức đối với các hoạt động chuyên môn của Trung tâm do lực lượng nghiên cứu phải tăng cường gánh vác công việc của các cán bộ tập trung vào các hoạt động liên quan đến đào tạo nâng cao trình độ. Đồng thời, mục tiêu tăng cường đăng bài trên các tạp chí quốc tế, đặc biệt là các tạp chí có trong danh mục chuẩn quốc tế như  ISI và Scopus cũng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các hoạt động nghiên cứu và đào tạo đã mang lại những kết quả đáng chú ý.

Bên cạnh đó, Trung tâm luôn coi trọng việc thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao và các cam kết trong các hợp đồng, hợp tác nghiên cứu với bên ngoài với chất lượng cao và đúng thời hạn

Báo cáo cũng đã nêu lên những mặt được của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm, đó là:

- Từ năm 2016 đến nay, đánh dấu một bước đột phá trong mảng tư vấn chính sách của Trung tâm Phân tích và Dự báo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã thực hiện nghiên cứu “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” do TS. Nguyễn Thắng và một nhóm nghiên cứu của Trung tâm thực hiện. Đây là nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp tới việc thay đổi nhận thức từ cấp lãnh đạo cao nhất trong việc định hướng phát triển đất nước giai đoạn tới. Chính vì vậy, nghiên cứu này đã nhận được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, các Bộ ngành và địa phương cũng như các doanh nghiệp lớn trong cả nước. TS. Nguyễn Thắng đã được mời trình bày kết quả nghiên cứu tại Bộ Chính trị, Hội nghị Trung Ương Đảng CSVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban kinh tế quốc hội, Đảng ủy khối cơ quan TƯ, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Thành Ủy TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty Bất động sản Tasco, Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Học viện CTQT Hồ Chí Minh khu vực I, Câu lạc bộ Cựu sỹ quan Công an, Câu lạc bộ Thăng long, Viện Triết học…

- Tích cực tham gia vào việc nghiên cứu cung cấp đầu vào cho lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc chuẩn bị các báo cáo khoa học của Viện Hàn lâm

- Thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế, các trường các Viện nghiên cứu nước ngoài; Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu với các đối tác bên ngoài trong và ngoài nước

- Trung tâm đã đạt được chất lượng cao trong nghiên cứu thông qua rất nhiều các kết quả nghiên cứu được in thành sách, đăng tạp chí nghiên cứu trong nước và quốc tế, v.v… Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2017, đã có 02 bài nghiên cứu được đăng/chấp nhận trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus do cán bộ Trung tâm là tác giả/đồng tác giả, ngoài ra, một số bài khác đang tiếp tục trong quá trình thực hiện

Báo cáo cũng đã đưa ra được một số mục tiêu và phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm. Cụ thể:

      a. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

 • Nhiệm vụ khoa học cấp Quốc gia: tiếp tục hoàn thành nghiệm thu trong năm 2017 đề tài “Mô hình hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong liên kết khu vực của Trung Quốc với các nước Đông  Nam Á: Tác động và đối sách của Việt Nam”, TS. Lê Kim Sa làm chủ nhiệm, do quỹ Nafosted tài trợ
 • Nhiệm vụ khoa học cấp bộ: 
 • Hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ năm 2015 -2016 “Đánh giá thực trạng cơ cấu và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, và triển vọng trong giai đoạn 2016-2020”
 • Triển khai thực hiện theo đúng tiến độ 02 đề tài:
 • - Đề tài "Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển", TS. Nguyễn Thắng
 • - Đề tài “Vai trò của tầng lớp trung lưu đối với hoạch định chính sách công: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, TS. Lê Kim Sa
 • Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: Thực hiện nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017 vào cuối năm:
 • - Đề tài “Từ kỹ năng đến kết quả thị trường lao động của thanh niên ở Việt Nam”
 • - Đề tài “Mối quan hệ giữa kinh tế phi chính thức và trạng thái nghèo ở Việt Nam”
 • - Đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển kỹ năng phi nhận thức”.
 • - Đề tài “Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”
 • Thực hiện các cam kết trong các dự án và hợp đồng tư vấn khoa học sau đây:
 •  - “Những cuộc đời trẻ thơ” có kinh phí từ hợp đồng với Đại học Oxford (Anh).

 - “Nâng cao hiểu biết về những chính sách mới chống nghèo đói” (NOPOOR) do Viện Hàn lâm Khoa xã hội Việt Nam giao cho Trung tâm thực hiện.

Các nhiệm vụ khác:

- Tham gia biên soạn “Báo cáo thường niên năm 2016” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì

Tham gia biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”do Ban Kinh tế Trung Ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp xuất bản

         b. Công tác Tổ chức - Hành chính và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật

 •  Thực hiện tốt công tác Tổ chức - đào tạo
 • Thực hiện công tác tài chính kế toán phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm   
 • Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ (bảo hiểm, định kỳ lương, nâng lương cho cán bộ, chế độ phụ cấp, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ)
 • Thực hiện tốt việc kê khai, báo cáo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước
 • Thực hiện các công tác hành chính khác

       c. Công tác Thông tin - tư liệu và Thư viện:

 • Bổ sung sách báo, tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh theo nguồn kinh phí do  Nhà nước cấp
 • Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc, sưu tầm tài liệu phục vụ nghiên cứu
 • Cập nhật các thông tin của Trung tâm lên Website

        d. Hợp tác quốc tế

 • Thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài như phần trên đã trình bầy
 • Đoàn vào: Các chuyên gia tư vấn quốc tế  đến Việt Nam làm việc trong khuôn khổ của các dự án hợp tác khoa học với nước ngoài.
 • Đoàn ra: Các cán bộ của Trung tâm ra nước ngoài làm việc với các đối tác trong khuôn khổ của các dự án hợp tác khoa học giữa Trung tâm và các tổ chức nước ngoài và tham gia các hội thảo khoa học.


Các tin đã đưa ngày: