Nghiệm thu 04 đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016

(28/11/2016)

Ngày 26/11/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2016:

-    Đề tài “Các yếu tố tác động tới việc tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề của lao động trẻ ở Việt Nam”, do ThS. Phạm Minh Thái làm chủ nhiệm
-    Đề tài “Phân tích chênh lệch thu nhập theo giới dựa trên số liệu vi mô”, do ThS. Nguyễn Thị Kim Thái làm chủ nhiệm
-    Đề tài “Thực trạng ngành thép Việt Nam: Tổng quan và đánh giá”, do CN. Nguyễn Thị Vân Hà làm chủ nhiệm
-    Đề tài “Thay đổi điều kiện việc làm trong khu vực phi chính thức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2014 qua Điều tra HBIS, do CN. Vũ Thị Vân Ngọc làm chủ nhiệm

Đây là 04 đề tài do 04 cán bộ nghiên cứu trẻ thực hiện, thể hiện những nỗ lực và cố gắng của các cán bộ nghiên cứu trẻ trong việc thực hiện các nghiên cứu độc lập.
Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cả 04 chủ nhiệm đề tài trong việc hoàn thành theo đúng tiến độ. Hội đồng đã đưa ra một số ý kiên giúp các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện bản báo cáo tổng hợp. Cả 04 đề tài được hội đồng đồng ý nghiệm thu và xếp loại khá.
 Các tin đã đưa ngày: