Họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017

(29/04/2016)

Ngày 29/04/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017.

Năm 2017 có 05 chủ nhiệm đề tài đăng ký thực hiện đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở:

1. Đề tài "Mối quan hệ giữa kinh tế phi chính thức và trạng thái nghèo ở Việt Nam" do ThS. Phạm Minh Thái làm chủ nhiệm

2. Đề tài "Từ kỹ năng đến kết quả thị trường lao động của thanh niên ở Việt Nam" do ThS. Trần Ngô Thị Minh Tâm làm chủ nhiệm

3. Đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển kỹ năng mềm của vị thành niên Việt Nam" do ThS. Nguyễn Thu Hương làm chủ nhiệm

4. Đề tài "Chuỗi giá trị toàn cầu ngành điện tử: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam" do ThS. Nguyễn Thị Kim Thái làm chủ nhiệm

5. Đề tài "Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam" do CN. Nguyễn Thị Vân Hà làm chủ nhiệm

Hội đồng đã làm việc nghiêm túc và đóng góp nhiều ý kiến giúp các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa bản thuyết minh để đưa vào kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017 của Trung tâm.Các tin đã đưa ngày: