Họp hội đồng xét duyệt cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017-2018

(25/04/2016)

Ngày 25/04/2016 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức xét duyệt cấp cơ sở 02 đề tài cấp Bộ năm 2017-2018
- Đề tài "Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển" do TS. Nguyễn Thắng làm chủ nhiệm
- Đề tài "Hàm ý của sự gia tăng tầng lớp trung lưu đối với chính sách công: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" do TS. Lê Kim Sa làm chủ nhiệm.

Hội đồng xét duyệt gồm có:

1. TS. Nguyễn Thắng

2. TS. Nguyễn Xuân Trung

3. TS. Trần Ngọc Ngoạn

4. TS. Lê Anh Vũ

5. TS. Nguyễn Huy Hoàng

Hội đồng đánh giá rất cao về ý nghĩa lý luận cũng như ý nghĩa thực tiễn của hai đề tài. Hội đồng cũng đã góp ý cho 2 chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa Thuyết minh đề cương để chuẩn bị cho Hội đồng xét duyệt cấp Bộ.Các tin đã đưa ngày: