Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

(25/12/2015)

Ngày 24/12/2015 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

TS. Nguyễn Thắng đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

Ngày 24/12/2015, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện các ban chức năng, đoàn thể của Viện Hàn lâm và toàn thể công chức viên chức Trung tâm Phân tích và Dự đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm, trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của đơn vị và đọc danh sách các cá nhân và tập thể được đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua.

Theo đó, năm 2015, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các báo cáo tư vấn chính sách phục vụ Lãnh đạo Viện Hàn lâm; tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho cán bộ viên chức nhằm đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu chất lượng cao. Đánh giá những thành công đạt được trên các mặt công tác của Trung tâm trong năm 2015, TS. Nguyễn Thắng đã nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối kết hợp chặt chẽ của tất cả cán bộ, viên chức, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là tập thể lãnh đạo Trung tâm, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ cốt cán của Trung tâm.

 Về phương hướng công tác năm 2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng được các mục tiêu sau:

  •  Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, các đề tài nghiên cứu và các cam kết trong các hợp đồng, hợp tác nghiên cứu với bên ngoài với chất lượng cao và đúng thời hạn.
  • Khuyến khích các cán bộ Trung tâm đăng tải tại các tạp chí quốc tế, đặc biệt là các tạp chí có trong danh mục chuẩn quốc tế như IS
  • Tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết và ổn định, phát triển đội ngũ khoa học cả về số lượng và chất lượng, gồm những chuyên gia có trình độ cao, các cán bộ khoa học kế cận có triển vọng, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ khoa học quan trọng và tham gia hợp tác, hội nhập quốc tế

Phát biểu góp ý và chỉ đạo tại Hội nghị, GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn đánh giá cao những nỗ lực công tác và đóng góp cụ thể, quan trọng của tập thể cán bộ Trung tâm Phân tích và Dự báo trong năm 2015. Đồng thời yêu cầu các cán bộ Trung tâm tiếp tục nâng cao tinh thần và nỗ lực học tập, tự rèn luyện, đẩy mạnh công bố quốc tế, xác định những hướng nghiên cứu mới, khai thác đề án hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và Công nghệ và đ thời phối hợp với các đối tác khác. Hội nghị cũng đã thảo luận về những thành công và tồn tại trong mọi mặt công tác của Trung tâm.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Thắng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết những khó khăn trong năm 2016 sẽ được nghiên cứu, xem xét để nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện công tác tổ chức cơ quan, lấy đó là cơ sở cho sự phát triển vững mạnh của Trung tâm Phân tích và Dự báo.Các tin đã đưa ngày: