Hội thảo ”Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từnăm học 2016 – 2017”

(01/12/2017)

Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng với Tổng cục Thống kê là hai đối tác Việt Nam phối hợp với trường Đại học Oxford (Anh) thực hiện Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, một chương trình nghiên cứu về cuộc sống của 12.000 trẻ em được thực hiện tại 4 quốc gia: Peru, Ethiopia, Ấn Độ và Việt Nam kéo dài trong 15 năm, bắt đầu từ năm 2002. Bên cạnh mục tiêu nghiên cứu về nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo của hợp phần điều tra hộ gia đình, chương trình bắt đầu triển khai hợp phần “Khảo sát về hiệu quả giáo dục” tại Việt Nam từ năm 2011 với mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục ở Việt Nam. Ở vòng điều tra đầu tiên (năm học 2011-2012), chương trình đã thực hiện khảo sát đối với học sinh lớp 5 tại 92 trường và điểm trường ở 5 tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phú Yên và Bến Tre. Vòng điều tra lần hai (năm học 2016-2017)  của chương trình tiếp tục được thực hiện đối với gần 9.000 học sinh các lớp 10 tại các trường THPT của 5 tỉnh.

Trong khuôn khổ của Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, Trung tâm Phân tích và Dự báo tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”. Mục tiêu của buổi hội thảo là giới thiệu với các đại biểu về chương trình khảo sát của vòng điều tra lần 2 thực hiện trong năm học 2016 – 2017 tại một số trường THPT trên địa bàn 5 tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phú Yên và Bến Tre. Hội thảo sẽ là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về chương trình nghiên cứu, đồng thời là nơi thảo luận về các kết quả và hàm ý cho chính sách giáo dục tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, Trung tâm Phân tích và Dự báo sẽ tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”. Mục tiêu của buổi hội thảo là giới thiệu với các đại biểu về chương trình khảo sát của vòng điều tra lần 2 thực hiện trong năm học 2016 – 2017 tại một số trường THPT trên địa bàn 5 tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phú Yên và Bến Tre. Hội thảo sẽ là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về chương trình nghiên cứu, đồng thời là nơi thảo luận về các kết quả và hàm ý cho chính sách giáo dục tại Việt NamNam cùng với Tổng cục Thống kê là hai đối tác Việt Nam phối hợp với trường Đại học
Oxford (Anh) thực hiện Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, một chương
trình nghiên cứu về cuộc sống của 12.000 trẻ em được thực hiện tại 4 quốc gia: Peru,
Ethiopia, Ấn Độ và Việt Nam kéo dài trong 15 năm, bắt đầu từ năm 2002. Bên cạnh mục
tiêu nghiên cứu về nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo của hợp phần điều tra hộ gia
đình, chương trình bắt đầu triển khai hợp phần “Khảo sát về hiệu quả giáo dục” tại Việt
Nam từ năm 2011 với mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục ở Việt Nam. Ở vòng
điều tra đầu tiên (năm học 2011-2012), chương trình đã thực hiện khảo sát đối với học sinh
lớp 5 tại 92 trường và điểm trường ở 5 tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phú Yên và Bến
Tre. Vòng điều tra lần hai (năm học 2016-2017) của chương trình tiếp tục được thực hiện
đối với gần 9.000 học sinh các lớp 10 tại các trường THPT của 5 tỉnh.
Trong khuôn khổ của Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”, Trung tâm
Phân tích và Dự báo sẽ tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu
quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt
Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”. Mục tiêu của buổi hội thảo là giới
thiệu với các đại biểu về chương trình khảo sát của vòng điều tra lần 2 thực hiện trong năm
học 2016 – 2017 tại một số trường THPT trên địa bàn 5 tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng,
Phú Yên và Bến Tre. Hội thảo sẽ là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về chương trình
nghiên cứu, đồng thời là nơi thảo luận về các kết quả và hàm ý cho chính sách giáo dục tại
Việt Nam


Các tin đã đưa ngày: