Hội thảo “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam”

(26/05/2017)

Sáng thứ sáu ngày 26/05/2017, tại phòng họp 3D tòa nhà 1A số 1 Liễu Giai, Trung tâm Phân tích và Dự báo trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Viện nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) tổ chức hội thảo công bố cuốn sách "Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - Kết quả của Chương trình nghiên cứu "Nâng cao Hiểu biết về những Chính sách mới Chống nghèo đói" (NOPOOR). Chương trình nghiên cứu Nopoor được FP7 tài trợ, FP7 là chương trình tiêu biểu của EU cho Nghiên cứu và Phát triển. Chương trình nghiên cứu Nopoor nhằm tăng cường kiến thức về đói nghèo và nguyên nhân của nó nhằm thúc đẩy tốt hơn và hiệu qủa hơn các chính sách giúp thoát nghèo. 

Hội thảo trình bày những phát hiện chính từ Cuộc điều tra Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và Khu vực phi chính thức năm 2014 và một số gợi ý chính sách cho Việt nam. Hội thảo đã nhận được những góp ý của các nhà chuyên môn trong và ngoài nước cũng như của các chuyên gia đến từ các cơ quan Bộ ngành.

 Các tin đã đưa ngày: