Hội thảo "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ"

(22/12/2016)

Trung tâm Phân tích và Dự báo đang tiến hành Nghiên cứu “Phát triển con người trong một thế giới toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ: Trường hợp Việt Nam” theo Thỏa thuận hợp tác giữa UNDP Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Trung tâm Phân tích và Dự báo. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách phát triển con người” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do UNDP hỗ trợ.

Trung tâm Phân tích và Dự báo tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ”. Mục tiêu hội thảo là trình bày các kết quả ban đầu của Nghiên cứu đang thực hiện và xin ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Báo cáo.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Đ/c Nguyễn Tiến Phong - đại diện UNDP Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
TS. Nguyễn Thắng trình bày báo cáo tại Hội thảo
 
 

 Các tin đã đưa ngày: