Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2016: Một số vấn đề nổi bật"

(15/06/2016)

Trong khuôn khổ Hoạt động khoa học chung năm 2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2016: Một số vấn đề nổi bật" trong 2 ngày 11 và 12 tháng 06 năm 2016 tại Phú Thọ.

Tham dự Hội thảo có toàn bộ các cán bộ thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo.
Đây là một hoạt động thường niên hàng năm của Trung tâm Phân tích và Dự báo để trao đổi chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng trình bày báo cáo cho các cán bộ nghiên cứu trong Trung tâm.

Trình bày tại Hội thảo có 3 chuyên đề do TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm và các cán bộ nghiên cứu trẻ thực hiện.
- Chuyên đề "Kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn: Cơ hội và thách thức" do TS. Nguyễn Thắng
- Chuyên đề "Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2015: Một số vấn đề nổi bật" - CN. Nguyễn Thị Vân Hà
- Chuyên đề "Chuẩn bị nền giáo duc cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV" - ThS. Nguyễn Thu Hương

Một số hình ảnh tại Hội Thảo

 
 


 Các tin đã đưa ngày: