Tập huấn "Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam: Một số vấn đề nổi bật"

(29/08/2016)

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội - giai đoạn II" Trung tâm Phân tích & Dự báo (CAF) phối hợp với Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức lớp tập huấn với tiêu đề "Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam: Một số vấn đề nổi bật" tại TP Hạ Long ngày 26 và 27 tháng 08 năm 2016. 

Mục đích của khoá tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết  về tăng trưởng bao trùm và kỹ năng tính toán các chỉ số đánh giá tăng trưởng bao trùm. Tham gia khoá đào tạo có hơn 20 chuyên viên thuộc Vụ Kinh tế và Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Văn phòng Quôc Hội và một số cán bộ nghiên cứu thuộc Viện kinh tế Việt Nam.

Tham dự phiên khai mạc có TS. Nguyễn Thắng - Giám đôc Trung tâm Phân tích và Dự báo và đồng chí Phạm Ngọc Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Văn phòng Quốc hội)

TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo phát biểu tại phiên khai mạc

Đồng chí Phạm Ngọc Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc Hội

Giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình làm việc

 

Khóa học diễn ra trong 2 ngày với các nội dung về thước đo Tăng trưởng bao trùm và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu của tăng trưởng bao trùm như: Growth Incidence Curve (GIC), chỉ số Gini, năng suất lao động và các chỉ số của thị trường lao động bằng chương trình STATA.

Khóa đào tạo do TS. Nguyễn Thắng và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phân tích và Dự báo thực hiện.

TS. Nguyễn Thắng - Trình bày báo cáo "Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam: thước đo, các trụ cột và hàm ý chính sách"
Ths. Nguyễn Thị Kim Thái trình bày cách tính Năng suất lao động từ số liệu của Tổng điều tra Doanh nghiệp
Chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: