Hội thảo “Chuyển đổi số: kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam” (29/11/2021)

Ngày 29/11/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội thảo khoa học với tiêu đề “Chuyển đổi số: kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam”

Tọa đàm “Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020” (27/11/2020)

Ngày 27/11/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề "Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020"

[ Xem Tiếp ]

Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2 (23/11/2020)

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, chương trình nghiên cứu “Tuổi trẻ lập nghiệp” đã công bố báo cáo thứ hai về tác động của đại dịch COVID-19 đến thanh niên ở một số nước đang phát triển. Báo cáo cung cấp một số phân tích về tác động của đại dịch đến việc làm và đời sống của những người trẻ tuổi tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế.

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm “Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trong năm 2020” (03/09/2020)

Ngày 03/09/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi Tọa đàm với tiêu đề "Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trrong năm 2020"

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm “Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam" (01/09/2020)

Ngày 01/09/2020, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng và bất bình đẳng ở Việt Nam" đã tổ chức Tọa đàm "Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam"

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo ”Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từnăm học 2016 – 2017” (01/12/2017)

Sáng thứ 6 ngày 01/12/2017, tại khách sạn Hilton số 1 Lê Thánh Tông, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”.

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” (26/05/2017)

Hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - Kết quả của Chương trình nghiên cứu "Nâng cao Hiểu biết về những Chính sách mới Chống nghèo đói" (NOPOOR)

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm kỹ thuật “Chương trình nghiên cứu về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam”: Một số kết quả ban đầu từ chương trình điều tra trường học năm học 2016-2017” ngày 17/02/2017 (17/02/2017)

Sáng ngày thứ Sáu 17/02/2017, Chương trình nghiên cứu (CTNC) “Những cuộc đời trẻ thơ” đã công bố báo cáo quốc gia, tổng kết lại quá trình 15 năm thực hiện thu thập số liệu về 3.000 trẻ em tại Việt Nam.

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” (10/01/2017)

Sáng ngày 10/01/2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo "Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” tại phòng họp 3D - số 1 Liễu Giai

[ Xem Tiếp ]

Tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động” (10/10/2016)

tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: