Đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số ở Việt Nam”

Đề tài cơ sở

ThS. Nguyễn Thị Vân Hà

2020 - 2020

Năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giới thiệu nội dung:

Năng lực cạnh tranh của các DNVVN rất hạn chế, nguyên nhân chính là do nguồn vốn hạn hẹp, hạn chế về khả năng tiếp cận vốn, năng lực tổ chức quản lý của chủ doanh nghiệp còn yếu kém, năng lực đổi mới công nghệ vẫn ở mức trung bình, trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của tiến bộ công nghệ. Bên cạnh đó, những trở ngại về tiếp cận thông tin và tiếp cận chính sách của các DNVVN đã khiến các doanh nghiệp tốn thêm các khoản chi phí phi chính thức và chi phí về thời gian. Các chiến lược và chính sách của chính phủ chưa sát với các DNVVN, chưa giúp các doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn và có thể nắm bắt được cơ hội để bứt phá. Do đó, bản thân các doanh nghiệp phải có những nỗ lực, tìm kiếm và vận dụng các cơ hội mới và đồng thời với đó thì nhà nước cũng cần điều chỉnh các chính sách phù hợp hơn, sâu sát hơn đối với các DNVVN.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì việc công khai, minh bạch thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp cho các DNNVV giảm bớt các chi phí không chính thức, tiếp cận được nguồn dữ liệu mở và kịp thời nắm bắt được các thông tin về chính sách, pháp luật của nhà nước. Song song với đó, cần cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xác định đúng đối tượng thụ hưởng là các DNNVV, ưu tiên vào việc cung cấp thông tin, kết nối các DNNVV với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp FDI. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng bình đẳng, tạo cơ hội công bằng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để đầu tư và phát triển.