Đề tài “Thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam: Xu hướng, cơ hội và thách thức”

Đề tài cơ sở

ThS. Nguyễn Thu Hương

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2020 - 2020

Giới thiệu nội dung:

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hình thức thanh toán thông qua các phương tiện khác không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương. Thanh toán không tiền mặt là một tiện ích hữu hiệu, không chỉ với người dân, mà còn đối với các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước… ) và doanh nghiệp (ngân hàng, công ty tài chính, hệ thống cửa hàng, v.v.). Thanh toán không tiền mặt tuy đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng có những đòi hỏi về hạ tầng và đầu tư mà Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp phải đáp ứng được thì mới có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động của hình thức thanh toán này. Với tỷ lệ người dân có quyền truy cập Internet, tỷ lệ thuê bao di động trên đầu người, tỷ lệ người dùng tham gia các mạng xã hội ở mức cao như hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở để tiếp tục hướng tới phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và một xã hội không dùng tiền mặt để có thể đồng hành với quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế hiện đại.