Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 123

HDNguoiHoi

huy hoang

HDEmail

rầ@gmail.com

HDDienThoai

04.789.65

HDDiaChi

Thành phố hà nội

HDNgayHoi

8/2/2012 4:30 PM

HDNoiDung

8. Giá bán: 200.000 đồng/bộ 9. Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (Báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403. 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012.

HDHienThi

No

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

Công ty tinh vân

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

sfas.jpeg    
Content Type: Câu hỏi
Created at 8/2/2012 4:30 PM by Administrator
Last modified at 8/2/2012 4:30 PM by Administrator