Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 7

HDNguoiHoi

Nga

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

7/28/2012 2:47 PM

HDNoiDung

Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân dự vắng mặt tại phiên toà và sự vắng mặt của họ thật sự trở ngại cho việc giải quyết phần dân sự.

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 7/28/2012 2:47 PM by Administrator
Last modified at 7/28/2012 2:51 PM by Administrator