Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 4

HDNguoiHoi

Nga

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

7/28/2012 12:00 AM

HDNoiDung

Nếu Công ty bảo hiểm không phải là bị đơn, mà chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm cho bên được bảo hiểm là Công ty A (Bảo hiểm B là người có nghĩa vụ liên quan, Công ty A là bị đơn dân sự, còn nguyên đơn là bên thứ 3) thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi Công ty A có trụ sở (tại Hà Nội); hoặc nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi nơi xảy ra tai nạn (tại Đà Nẵng ) giải quyết; thậm chí là Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở của nguyên đơn giải quyết (áp dụng điểm d khỏan 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng Dân sự).

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

Tai lieu HDSD - Tong cuc DTNN_Quantri_Intranet_18072012.doc    
Content Type: Câu hỏi
Created at 7/28/2012 2:46 PM by Administrator
Last modified at 7/28/2012 2:51 PM by Administrator