Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp

:

DanhSachCauHoi: Học Bằng Lái Xe B2 Cùng Phần Mềm Mô Phỏng Lúc Nào?

Title

Học Bằng Lái Xe B2 Cùng Phần Mềm Mô Phỏng Lúc Nào?

HDNguoiHoi

Người học lái xe A

HDEmail

hoclaixe201@gmail.com

HDDienThoai

0919397969

HDDiaChi

35 đường số 11 phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

HDNgayHoi

12/21/2021 12:00 PM

HDNoiDung

Phần mềm mô phỏng là thiết bị mà nhiều người khi chuẩn bị đăng ký thi bằng lái xe ô tô đều biết. Vì đây là phần mềm mà Bộ giao thông muốn áp dụng vào học bằng lái xe ô tô và thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô. Khi bạn học bằng lái xe B2 thì bạn sẽ học phần mềm mô phỏng này trước khi học thực hành lái xe trên ô tô.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH​

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

 

HDDanhMuc

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 12/21/2021 11:49 AM by  
Last modified at 12/21/2021 11:49 AM by