Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 3

HDNguoiHoi

Trang

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

7/28/2012 2:45 PM

HDNoiDung

Nếu Công ty A khởi kiện đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm B là bị đơn dân sự , Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi Công ty Bảo hiểm có trụ sở (tại Hà Nội - theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự); hoặc nếu Hà Nội chỉ là nơi Bảo hiểm B có chi nhánh còn Công ty Bảo hiểm có trụ sở chính ở nơi khác thì nguyên đơn có thể lựa chọn yêu cầu Tòa án tại nơi Công ty có trụ sở chính hoặc Tòa án nơi Bảo hiểm B có chi nhánh tại Hà Nội (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Bộ luật Tố tụng Dân sự).

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

Tai lieu HDSD - Tong cuc DTNN_Bientap_Intranet_18072012_lich cong tac_van ban phap luat.docx    
Content Type: Câu hỏi
Created at 7/28/2012 2:45 PM by Administrator
Last modified at 7/28/2012 2:51 PM by Administrator