Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Câu hỏi 2

HDNguoiHoi

nga

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

7/28/2012 12:00 AM

HDNoiDung

Khi đã xác định tách vụ án để giải quyết bằng vụ kiện dân sự thì tố tụng là tố tụng dân sự. Vụ án dân sự không nhất thiết phải do Tòa án đã xử vụ án hình sự giải quyết nhưng cũng không phải dương sự có thể khởi kiện dân sự tại bất kỳ Tòa án nào mà phải thực hiện khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 và 36 Bộ luật Tố tụng Dân sự

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Kiện dân sự
Approval Status Approved
 

Attachments

Tai lieu HDSD - Tong cuc DTNN_Quantri_Intranet_18072012.doc    
Content Type: Câu hỏi
Created at 7/28/2012 2:44 PM by Administrator
Last modified at 7/28/2012 2:51 PM by Administrator