Sáng ngày 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã thực hiện thành công buổi Tọa đàm “Đánh giá Nghèo và Bình đẳng ở Việt Nam 2022”, với sự điều phối tổ chức trực tuyến của Trung tâm Phân tích Dự báo

Tọa đàm kỹ thuật “Chương trình nghiên cứu về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam”: Một số kết quả ban đầu từ chương trình điều tra trường học năm học 2016-2017” ngày 17/02/2017

Sáng ngày thứ Sáu 17/02/2017, Chương trình nghiên cứu (CTNC) “Những cuộc đời trẻ thơ” đã công bố báo cáo quốc gia, tổng kết lại quá trình 15 năm thực hiện thu thập số liệu về 3.000 trẻ em tại Việt Nam.

Hội thảo “Chuyển đổi số: kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam” (22/07/2024)

Ngày 29/11/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội thảo khoa học với tiêu đề “Chuyển đổi số: kinh nghiệm các nước và thực tiễn Việt Nam”

Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2 (22/07/2024)

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, chương trình nghiên cứu “Tuổi trẻ lập nghiệp” đã công bố báo cáo thứ hai về tác động của đại dịch COVID-19 đến thanh niên ở một số nước đang phát triển. Báo cáo cung cấp một số phân tích về tác động của đại dịch đến việc làm và đời sống của những người trẻ tuổi tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế.

Tọa đàm “Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trong năm 2020” (22/07/2024)

Ngày 03/09/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi Tọa đàm với tiêu đề "Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trrong năm 2020"

Tọa đàm “Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020” (22/07/2024)

Ngày 27/11/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề "Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020"

Tọa đàm “Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam" (22/07/2024)

Ngày 01/09/2020, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng và bất bình đẳng ở Việt Nam" đã tổ chức Tọa đàm "Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam"

Hội thảo ”Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từnăm học 2016 – 2017” (22/07/2024)

Sáng thứ 6 ngày 01/12/2017, tại khách sạn Hilton số 1 Lê Thánh Tông, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”.

Hội thảo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” (22/07/2024)

Sáng ngày 10/01/2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo "Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” tại phòng họp 3D - số 1 Liễu Giai

Hội thảo “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” (22/07/2024)

Hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - Kết quả của Chương trình nghiên cứu "Nâng cao Hiểu biết về những Chính sách mới Chống nghèo đói" (NOPOOR)

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Dệt may, du lịch và các dịch vụ lữ hành trong giai đoạn đại dịch: Thu nhập giảm mạnh, chênh lệch thu nhập theo giới tăng đáng kể (22/07/2024)

Dệt may, du lịch và các dịch vụ lữ hành trong giai đoạn đại dịch: Thu nhập giảm mạnh, chênh lệch thu nhập theo giới tăng đáng kể

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19 (22/07/2024)

Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19

Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đến hộ gia đình: trường hợp khảo sát qua điện thoại đối với ngành dệt may và ngành du lịch ở Việt Nam (22/07/2024)

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, theo yêu cầu và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), và điều phối bởi Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI). Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến chính thức các tổ chức đối tác

Gender-sensitive assessment of employment and income impacts of the pandemic on textile and garment and hospitality sectors in 2020 (22/07/2024)

This report was prepared by a team comprising Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post-Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”. This project is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). The authors received valuable comments from academic advisors, Marzia Fontana (IDS, England), Kyoko Kusakabe (AIT, Thailand) and Jayant Menon (ISEAS, Singapore)