Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
THỨ TRƯỞNGBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  
Thủ tướng
  
  
Chủ tịch nước
  
Ông là đại diện ủy viênỦy viên thường vụ quốc hội
  
Cao Đức Phát
  
Khong