Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 (13/12/2018)

Ngày 13/12/2018 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 (28/12/2017)

Ngày 28/12/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

[ Xem Tiếp ]

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017 (18/07/2017)

Ngày 18/07/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017. Đến dự Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ công nhân viên của Trung tâm.

[ Xem Tiếp ]

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phân tích và Dự báo nhiệm kỳ 2017-2019 (24/03/2017)

Ngày 23/03/2017 tại phòng họp tầng 14 - Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

[ Xem Tiếp ]

Nghiệm thu 04 đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016 (28/11/2016)

Ngày 26/11/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2016

[ Xem Tiếp ]

Thăm và làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (21/07/2016)

Ngày 21/07/2016 đoàn công tác của Trung tâm Phân tích và Dự báo đã có buổi làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh

[ Xem Tiếp ]

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2016 (11/07/2016)

Sáng ngày 11/07/2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2016

[ Xem Tiếp ]

Chia tay chuyên gia người Pháp (16/06/2016)

Ngày 16-06-2016 Trung tâm đã tổ chức buổi liên hoan chia tay anh Xiver và chị Laure là 02 chuyên gia người Pháp làm việc tại Trung tâm trong khuôn khổ dự án NOPOOR từ năm 2010-2016

[ Xem Tiếp ]

Họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017 (29/04/2016)

Ngày 29/04/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017

[ Xem Tiếp ]

Họp hội đồng xét duyệt cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017-2018 (25/04/2016)

Ngày 25/04/2016 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức xét duyệt cấp cơ sở 02 đề tài cấp Bộ năm 2017-2018 do TS. Nguyễn Thắng và TS. Lê Kim Sa làm chủ nhiệm

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: