Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 (28/12/2020)

Ngày 25/12/2020 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2 (16/12/2020)

Ngày 23 tháng 11, chương trình nghiên cứu “Tuổi trẻ lập nghiệp” đã công bố báo cáo thứ hai về tác động của đại dịch COVID-19 đến thanh niên ở một số nước đang phát triển. Báo cáo cung cấp một số phân tích về tác động của đại dịch đến việc làm và đời sống của những người trẻ tuổi tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế.

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm “Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020” (27/11/2020)

Ngày 27/11/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề "Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020"

[ Xem Tiếp ]

Chương trình nghiên cứu Tuổi trẻ lập nghiệp: "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" (16/11/2020)

Trong cuộc khảo sát qua điện thoại về COVID-19 thuộc chương trình nghiên cứu "Tuổi trẻ lập nghiệp", nhóm các nhà nghiên cứu đã soạn thảo "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" để gửi cho người trả lời phỏng vấn. Hướng dẫn cung cấp thông tin về vi rút corona và các tư vấn ngăn ngừa sự lây lan của vi rút, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và một vài thông tin khác nhằm hỗ trợ nhóm trẻ trong nghiên cứu hiểu hơn về những điều xảy ra với bản thân, những điều cần làm và nơi tìm kiếm trợ giúp trong những trường hợp cần thiết.

[ Xem Tiếp ]

Chia tay đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Nguyên Phó GĐ nghỉ hưu (06/10/2020)

Ngày 06/10/2020 Trung tâm Phân tích và Dự báo tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm “Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trong năm 2020” (03/09/2020)

Ngày 03/09/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi Tọa đàm với tiêu đề "Những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật của Việt Nam trrong năm 2020"

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm “Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam" (01/09/2020)

Ngày 01/09/2020, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng và bất bình đẳng ở Việt Nam" đã tổ chức Tọa đàm "Tác động của sự gia tăng tầng lớp trung lưu tới phát triển kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam"

[ Xem Tiếp ]

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 (13/12/2018)

Ngày 13/12/2018 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

[ Xem Tiếp ]

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 (28/12/2017)

Ngày 28/12/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

[ Xem Tiếp ]

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017 (18/07/2017)

Ngày 18/07/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017. Đến dự Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ công nhân viên của Trung tâm.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: