Tập huấn "Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam: Một số vấn đề nổi bật" (29/08/2016)

Trung tâm Phân tích & Dự báo (CAF) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển quốc tế Canada (IDRC) và Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức lớp tập huấn với tiêu đề "Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam: Một số vấn đề nổi bật" tại Hạ Long ngày 26 và 27 tháng 08 năm 2016.

Hội thảo quốc tế “Đặt trẻ em vào trung tâm của sự phát triển: Kết quả ban đầu điều tra vòng 4 – Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam” (19/01/2015)

Đây là Hội thảo công bố kết quả của vòng điều tra thực hiện trong 2 năm 2013-2014 nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Phân tích và Dự báo (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) với Trường đại học Oxford (Anh)

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: