Hội thảo ”Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từnăm học 2016 – 2017” (01/12/2017)

Sáng thứ 6 ngày 01/12/2017, tại khách sạn Hilton số 1 Lê Thánh Tông, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”.

Hội thảo “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” (26/05/2017)

Hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - Kết quả của Chương trình nghiên cứu "Nâng cao Hiểu biết về những Chính sách mới Chống nghèo đói" (NOPOOR)

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm kỹ thuật “Chương trình nghiên cứu về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam”: Một số kết quả ban đầu từ chương trình điều tra trường học năm học 2016-2017” ngày 17/02/2017 (17/02/2017)

Sáng ngày thứ Sáu 17/02/2017, Chương trình nghiên cứu (CTNC) “Những cuộc đời trẻ thơ” đã công bố báo cáo quốc gia, tổng kết lại quá trình 15 năm thực hiện thu thập số liệu về 3.000 trẻ em tại Việt Nam.

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” (10/01/2017)

Sáng ngày 10/01/2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo "Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” tại phòng họp 3D - số 1 Liễu Giai

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ" (22/12/2016)

Sáng này 22/12/2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP đã tổ chức Hội thảo "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ" tại phòng họp tầng 14, số 1 Liễu Giai.

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm khoa học "Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam" (17/10/2016)

Tọa đàm khoa học "Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam" được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2016 tại Phòng họp tầng 14 - số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà nội.

[ Xem Tiếp ]

Tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động” (10/10/2016)

tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo "Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số vấn đề chọn lọc" (21/09/2016)

Trong khuôn khổ dự án “ Tăng cường năng lực cho Ủy ban Kinh tế của Quốc hội- Giai đoạn 2” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada (IDRC) tài trợ, sáng 20/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ủy ban Kinh tế và Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo về “Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số vấn đề chọn lọc”.

[ Xem Tiếp ]

Tọa đàm khoa học "Thực trạng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2015 và triển vọng phát triển năm 2016" (25/07/2016)

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở của Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm khoa học "Thực trạng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2015 và triển vọng phát triển năm 2016". Đây là buổi tọa đàm khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài cấp Bộ "Kinh tế Việt Nam "Đánh giá thực trạng cơ cấu và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam và triển vọng trong giai đoạn 2016-2020" do TS. Nguyễn Thắng làm chủ nhiệm.

[ Xem Tiếp ]

Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2016: Một số vấn đề nổi bật" (15/06/2016)

Trong khuôn khổ Hoạt động khoa học chung năm 2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2016: Một số vấn đề nổi bật" trong 2 ngày 11 và 12 tháng 06 năm 2016 tại Phú Thọ.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: