The gender gap in Quarter 1 of 2022: Narrowed in favor of female workers (29/08/2022)

The number of working hours decreased more for male workers than female workers

The economy and labor market performance in the first quarter of 2022: mixed signals (29/08/2022)

The number of cases increased rapidly in most provinces and cities in quarter one, owing to the faster spread of the BA.2 variant of the Omicron strain, but the number of severe cases decreased due to the country's high rate of vaccine coverage. According to the General Statistical Office (GSO), GDP grew by 5.03% in the first quarter of 2022 compared to the same period last year, which is higher than the growth rates of 4.72% in the first quarter of 2021 and 3.66% in the first quarter of 2020, but still lower than the growth rate of 6.85% in the first quarter of 2019.

[ Xem Tiếp ]

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19 (28/02/2022)

Nữ giới trong các ngành dệt may, du lịch, khách sạn và dịch vụ lữ hành chịu tác động lớn do ảnh hưởng của COVID-19

[ Xem Tiếp ]

ĐIỂM TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT - Dệt may, du lịch và các dịch vụ lữ hành trong giai đoạn đại dịch: Thu nhập giảm mạnh, chênh lệch thu nhập theo giới tăng đáng kể (28/02/2022)

Dệt may, du lịch và các dịch vụ lữ hành trong giai đoạn đại dịch: Thu nhập giảm mạnh, chênh lệch thu nhập theo giới tăng đáng kể

[ Xem Tiếp ]

Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đến hộ gia đình: trường hợp khảo sát qua điện thoại đối với ngành dệt may và ngành du lịch ở Việt Nam (25/02/2022)

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, theo yêu cầu và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), và điều phối bởi Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI). Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến chính thức các tổ chức đối tác

[ Xem Tiếp ]

Gender-sensitive assessment of employment and income impacts of the pandemic on textile and garment and hospitality sectors in 2020 (25/02/2022)

This report was prepared by a team comprising Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post-Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”. This project is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). The authors received valuable comments from academic advisors, Marzia Fontana (IDS, England), Kyoko Kusakabe (AIT, Thailand) and Jayant Menon (ISEAS, Singapore)

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: