So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong các hiệp định thương mại

Đề tài cơ sở

Vũ Hoàng Đạt

Trung tâm Phân tích và Dự báo

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2016 - 2016

hội nhập quốc tế

Trung tâm Phân tích và Dự báo

Giới thiệu nội dung:

Ngành dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trên cả hai khía cạnh là tạo ra GDP và cung cấp việc làm. Ngành này có xu hướng đóng góp ngày càng tăng trong tỉ trọng GDP cũng như tổng việc làm của nền kinh tế.

Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại, bao gồm trong khuôn khổ WTO, ASEAN cũng như với các đối tác quan trọng khác. Các hiệp định gần trong khuôn khổ ASEAN hay với các đối tác EU, Hàn Quốc có xu hướng vượt trên so với các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Trong các hiệp định này, các cam kết về ngành dịch vụ ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Báo cáo thảo luận tổng quan các cam kết của Việt Nam về lĩnh vực dịch vụ nói chung và 03 ngành bao gồm dịch vụ kinh doanh, dịch vụ phân phối và dịch vụ tài chính nói chung. Chỉ số Hoekman được sử dụng để ước lượng mức độ cam kết và so sánh các cam kết của Việt Nam trong 03 ngành này trong các hiệp định thương mại.

Các cam kết của Việt Nam tương đối cao so với mặt bằng các nước láng giềng và trong các hiệp định ASEAN hay song phương, các cam kết vượt trên khuôn khổ WTO. Điều này ngụ ý, dư địa chính sách của Việt Nam giảm đáng kể ở một số phân ngành nhất định.Trong đó, ngành phân phối có mức cam kết cao nhất, cụ thể với phương thức 3.

Các cam kết của Việt Nam cao nhất trong hiệp định EVFTA nhưng không cách biệt nhiều so với cam kết trong khuôn khổ AFAS.Trong khi đó các cam kết trong VKFTA cao hơn so với các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO nhưng ở mức vừa phải.

Một kết quả thú vị là các cam kết theo phương thức 3 có xu hướng cao hơn so với phương thức 1. Trong khi đó, các cam kết theo phương thức 2 thường ở mức cao nhất trong các hiệp định và phương thức 4 hầu như không cam kết.

Khi đi vào phân ngành và tiểu ngành, một xu hướng chung là các cam kết có xu hướng bao trùm lẫn nhau giữa các hiệp định. Theo đó, các cam kết ở các hiệp định cam kết ở mức cao sẽ bao gồm các cam kết các hiệp định ở mức thấp và thêm các cam kết khác thay vì các phân ngành hay tiểu ngành cam kết khác nhau giữa các hiệp định.
 
Đề tài ngoài phần giới thiệu và kết luận có 3 phần chính:
Phần 1: Bối cảnh thị trường các ngành dịch vụ Việt Nam
Phần 2: Các cam kết tự do hóa thương mại dịch vụ của Việt Nam
Phần 3: So sánh các cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam