Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Trả lời về luật kinh tế

HDNgayTraLoi

9/11/2012 12:00 AM

HDNoiDung

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.
2. Tên gói thầu: Mua sắm Giá kê đa năng năm 2012.
3. Tên dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác bảo quản.
4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Trong nước).
6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/8/2012 đến 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012 (Trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

8. Giá bán: 200.000 đồng/bộ

9. Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (Báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012.

HDHienThi

Yes

HDCauHoi

Hỏi về luật kinh tế

HDNguoiTraLoi

Đào Hải Đăng
Approval Status Approved
 

Attachments

sfas.jpeg    
Content Type: Câu Trả lời
Created at 8/2/2012 4:25 PM by Administrator
Last modified at 8/2/2012 4:25 PM by Administrator