Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hỏi thủ tục kiện tụng doanh nghiệp

HDNguoiHoi

Nguyễn Minh Trường Duy

HDEmail

seoalltop@gmail.com

HDDienThoai

0336443776

HDDiaChi

Hồ Chí Minh

HDNgayHoi

12/7/2020 11:00 AM

HDNoiDung

Xin chào ban quản trị, tôi có mở công ty dược và có địa chỉ website tại: https://muabanthuoctay.com/​ và các sản phẩm dược của công ty tôi được đăng ký độc quyền. Nhưng gần đây có một số công ty doanh nghiệp nhỏ lại nhập khẩu lậu, trái phép các loại thuốc này và kinh doanh. Tôi xin hỏi nếu khởi kiện thì cần những thủ tục pháp lý gì. Vì việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của công ty tôi. Mong được ban quản trị giúp đỡ và phản hồi sớm.Tôi xin cảm ơn!

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

 

HDDanhMuc

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 12/7/2020 10:08 AM by  
Last modified at 12/7/2020 10:08 AM by