Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

những tái tạo lành tính cổ tử cung.

HDNguoiHoi

những tái tạo lành tính cổ tử cung.

HDEmail

thanh.jvnet@gmail.com

HDDienThoai

0869725632

HDDiaChi

152 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội

HDNgayHoi

7/2/2021 3:00 PM

HDNoiDung

ưng thư cổ tử cung​

những tái tạo lành tính cổ tử cung.

- Nang Naboth: gold color nhạt nổi gồ lên, phía trên mặt với các mạch máu trong nang chứa dịch nhày do biểu mô lát khóa lên miệng tuyến nhưng tuyến vẫn chế tiết.

- Cửa tuyến: là những tuyến sau chữa bệnh biểu mô lát bao bọc một miệng tuyến.

- Đảo tuyến: là biểu mô lát bao quanh một vài tuyến.

- đó là những tái tạo ôn hòa nhưng trong quá trình tái tạo biểu mô lát vẫn vẫn mà thậm chí với các tái tạo bất thường nên vẫn rất cần được theo dõi và quan sát.

- Xử trí: đặt thuốc chống viêm, đốt hoặc chọc hút nang Naboth.

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

những tái tạo lành tính cổ tử cung.

HDCoQuanTiepNhan

Cục DTNNKV Hà Nội

HDDanhMuc

Văn hóa, Giáo dục, Y tế
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 7/2/2021 2:40 PM by  
Last modified at 7/2/2021 2:40 PM by