Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Viêm cổ tử cung.

HDNguoiHoi

Viêm cổ tử cung.

HDEmail

thanh.jvnet@gmail.com

HDDienThoai

0869725632

HDDiaChi

152 xã đàn, phương liên, đống đa, hà nội

HDNgayHoi

7/2/2021 3:00 PM

HDNoiDung

cổ tử cung hở ngoài​

Viêm cổ tử cung.

Nguyên nhân: tầm thường do lậu cầu, xoắn khuẩn giang mai, những con vi khuẩn gây ra bệnh hạ cam, Chlamydia trachomatis, herpes simplex virus, HPV (human papilloma virus), trichomonas.

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

Yes

HDCoQuan

Viêm cổ tử cung.

HDCoQuanTiepNhan

Cục DTNNKV Hà Nội

HDDanhMuc

Văn hóa, Giáo dục, Y tế
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 7/2/2021 2:32 PM by  
Last modified at 7/2/2021 2:32 PM by