Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Kỹ thuật trồng bạc hà như thế nào ?

HDNguoiHoi

 

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

 

HDNgayHoi

8/20/2020 5:00 PM

HDNoiDung

a. Làm đất
Cây bạc hà được trồng được ở các loại đất như: đất thịt, đất mùn, đất đen, đất đỏ… Bạc hà không chịu được nước nên phải trồng ở nơi cao ráo. Đất trồng phải được cày bừa kỹ, phơi ải để diệt mẫm bệnh. Đánh đất thành luống cao 20 – 30 cm, rộng 1,2 đến 1,5 m.
b. Bón phân.
Một héc ta đất cần 20 – 25 tấn phân chuồng, 300 – 400kg phân lân, 250 – 300kg urê, 400kg phân kali.
Khi cây cao khoảng 15 – 20cm thì sẽ bón khoảng 150kg đạm cho 1 ha, sau đó 15 ngày lại bón ihúc 1 lần.
c. Trồng bạc hà.
Bạc hà trồng quanh năm nhưng thích hợp nhất là vụ trồng vào tháng 2, tháng 3, thu hoạch vào tháng 6, tháng 7 và vụ trồng từ tháng 8 thu hoạch vào tháng 2 năm sau.
Người ta trồng bạc hà phổ biến bằng cách giâm cành. Bạc hà cũng trồng theo luống, hàng. Cây cách nhau khoảng 20 cm. Khi giâm cành thì cắt đoạn có 3-4 mắt rồi ấn ngập 3/4 phần thán xuống đất sau đó nén chặt. Đến khi cây phát triển bình thưòng, lá xanh bắt đầu lên thì chú ý bón phân.
Nếu bạc hà để lấy lá làm rau thì có thể bón nhiều đạm. Bón lót phân chuồng trước lúc trồng cộng với 2/3 số bánh dầu (khoảng 350 kg) số còn lại sẽ bón thúc khoảng 15 ngày sau đó.​

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

 

HDDanhMuc

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 8/20/2020 4:31 PM by  
Last modified at 8/20/2020 4:31 PM by