Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức (bản mới)

04/08/2012

<div>Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.</div>

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.


vnnet

Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank