Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành 111

18/08/2011

<div>Cuốn sách Khoá học Tam Đảo 2009 về khoa học xã hội do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức, xuất bản năm 2010.</div>

Nội dung xem file đính kèm


Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank