Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

04/08/2011

<div>Tài liệu là Bản kiến nghị của Hội thảo khoa học &quot;Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011&quot; do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức với sự tài trợ của UNDP tại Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 21-22/9/2010.</div>

Nội dung xem file đính kèm


Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank