Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á”

Tiêu đề

“Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Xung đột sắc tộc và tôn giáo từ lâu đã là đề tài nổi bật trong nghiên cứu phát triển ở các nước trên thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, chính những đặc điểm như đa dạng dân tộc, tôn giáo và văn hoá, sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở tiềm ẩn dẫn đến các xung đột khác nhau liên quan đến sắc tộc và tôn giáo. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về đề tài này, tháng 11/2007 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành cuốn sách “Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á” do TS. Phạm Thị Vinh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á chủ biên.

Sách dày 470 trang, khổ 14,5x20,5cm, bao gồm 11 bài viết của các tác giả sau:

1. Islam và vấn đề an ninh khu vực Đông Nam Á (Phạm Thị Vinh);

2. Vấn đề Aceh ở Indonesia (Phạm Thị Vinh - Nguyễn Huy Hồng);

3. Xung đột giữa người Dayak và Madura ở Tây Kalimantan (Borneo), Indonesia (Lê Thanh Hương);

4. Người Moro trong lịch sử Philippin (Phạm Thị Vinh);

5. Người Melayu Muslim và phong trào li khai ở Thái Lan (Phạm Thị Vinh);

6. Vấn đề dân tộc ở Mianma (Vũ Quang Thiện);

7. Người Hoa và người Melayu ở Malaya thuộc Anh giai đoạn 1874-1957. Theo tiểu thuyết Mảnh đất của Suchen Christine Lim (Lê Thanh Hương);

8. Tính cộng đồng, tính cá nhân và thành công trong phát triển đất nước. Trường hợp Singapore (Lê Thanh Hương);

9. Liên bang Malaysia: Con đường tiến tới một xã hội ổn định, phồn vinh (Lê Thanh Hương);

10. Khủng bố ở Đông Nam Á: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Nguyễn Huy Hồng);

11. Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố (Nguyễn Huy Hồng).

Qua các bài viết này, độc giả có thể hiểu rõ các nguyên nhân thực sự về chính trị, kinh tế, xã hội dẫn đến những xung đột và để thấy rằng các cuộc xung đột về sắc tộc và tôn giáo đó dù chỉ diễn ra hạn chế trong từng nước, song không thể xem chúng là những vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia, vì ít nhiều chúng đều có những tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, kinh tế chính trị và văn hoá của cả khu vực. Chính vì lẽ đó mà chúng ta hiểu được rằng việc giải quyết các xung đột không chỉ là công việc riêng của từng nước, từng vùng mà là trách nhiệm chung của cả khu vực. Ngoài các bài viết về xung đột tại các nước như: Indonesia, miền Nam Philippin, miền Nam Thái Lan, Mianma, cuốn sách còn có những bài viết về kinh nghiệm của các nước này trong việc ngăn ngừa nhân tố có khả năng dẫn đến xung đột và li khai.

Phần cuối của cuốn sách tập trung các bài viết về vấn đề khủng bố và cuộc chiến chống khủng bố tại các nước Đông Nam Á. Đây cũng là các bài viết giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin về những cuộc bạo động diễn ra tại khu vực Đông Nam Á vốn trước đã làm cho khu vực này trở nên nóng bỏng giờ lại càng thêm nhạy cảm và phức tạp hơn. Có thể khẳng định rằng tất cả những bài viết chính là những bài học lịch sử về cách giải quyết vấn đề xung đột sắc tộc và tôn giáo bằng con đường hoà bình mà các tác giả muốn gửi tới bạn đọc. Bên cạnh đó các tác giả cũng nhấn mạnh một điều rằng “Muốn xây dựng một xã hội ổn định và phát triển trước hết các nước phải thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, thừa nhận sự đa dạng văn hoá, tôn giáo và tôn trọng bản sắc riêng của mỗi tộc người trong mỗi quốc gia” .

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu phong phú và bổ ích cho độc giả.  

                                                          Phạm Vĩnh Hà

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

YearPublishBook

 

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator