Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: Đào tạo và quản lý nhân lực (Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam)

Tiêu đề

Đào tạo và quản lý nhân lực (Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam)

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Thực tế từ lâu đã chỉ ra rằng những nước đạt được nhiều thành công về kinh tế và phát triển xã hội đa phần đều được quyết định bởi sự vận hành một cách sáng suốt và hiệu quả các chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ. Nhật Bản và Hàn Quốc là những điển hình cho sự thành công này, từ một khu vực bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, tài nguyên nghèo nàn… thì nay các quốc gia nói trên đã trở thành một trong những cường quốc kinh tế lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, Việt Nam mặc dù có được những lợi thế rất lớn về số lượng nhân lực, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước và toàn xã hội, song bên cạnh đó chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải nhất là về chất lượng nhân lực. Và vấn đề này lại càng trở nên bức thiết khi đất nước đang trong lộ trình hội nhập quốc tế hiện nay.
      Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực, quý II năm 2008, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa đã phát hành cuốn sách “Đào tạo và quản lý nhân lực (Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam)” do PGS.TS Nguyễn Duy Dũng, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á chủ biên, sách dày 219 trang, khổ 12x20cm. Nội dung cuốn sách bao gồm những chương sau:
      Chương 1: Một số luận giải lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp. Phần này đề cập đến vai trò của sự phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp; Một số lý thuyết và mô hình phát triển nguồn nhân lực chủ yếu cùng các dẫn chứng thực tiễn.

Chương 2: Một số kinh nghiệm chủ yếu trong việc đào tạo sử dụng và quản lý nhân lực tại các công ty Nhật Bản. Phần này cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin liên quan đến vấn đề giáo dục – đào tạo, sử dụng và quản lý nhân lực trong các công ty Nhật Bản; Xu hướng thay đổi chính trong hệ thống quản lý lao động và một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc  phát huy và sử dụng nguồn nhân lực tại quốc gia này.

Chương 3: Kinh nghiệm đào tạo, sử dụng và quản lý nhân lực trong các công ty ở Hàn Quốc. Trình bày các vấn đề liên quan đến thực trạng nguồn nhân lực; Giáo dục - đào tạo; Quản lý - sử dụng nguồn nhân lực của Hàn Quốc cùng những bất cập chủ yếu trong quản lý nhân lực và yêu cầu của việc cải cách đổi mới của Hàn Quốc

Chương 4: Một số gợi ý cho Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc đào tạo, sử dụng quản lý nhân lực trong công ty hiện nay. Ở phần này cuốn sách tập trung trình bày thực trạng nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. So sánh vấn đề đào tạo sử dụng và quản lý nhân lực tại ba quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và rút ra những vấn đề xã hội tiêu biểu liên quan đến lĩnh vực này nhằm đưa ra một số gợi ý có tính thiết thực và hữu ích đối với Việt Nam trong việc đào tạo sử dụng và quản lý nhân lực.

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc và góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

                                                         Phạm Vĩnh Hà

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa

YearPublishBook

 

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator