Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Xã hội học nông thôn”

Tiêu đề

“Xã hội học nông thôn”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

       Cuốn sách “Xã hội học nông thôn” dày 280 trang, khổ 14,5x20,5cm ra mắt bạn đọc vào quý III năm 2007 tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội của tác giả Bùi Quang Dũng (Viện Xã hội học), với sự tài trợ của quỹ Ford tại Việt Nam.

Những cơ hội đi thực địa tại các vùng nông thôn khác nhau của cả nước (trong các Dự án phát triển nông nghiệp, các nghiên cứu xã hội học nông thôn…) và kinh nghiệm rút ra từ các chuyến đi này đã khiến tác giả nảy ra ý định viết một cuốn sách về xã hội nông thôn. Ý định đó càng trở nên rõ nét hơn khi việc tham gia giảng dạy đại học và sau đại học buộc tác giả phải chuẩn bị kỹ lưỡng những điều sẽ trình bày trước sinh viên và cuốn sách này chính là kết quả của những bài giảng trên lớp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành xã hội học.

            Cuốn sách gồm 7 chương. Chương I dẫn luận. Chương II dân số nông thôn - bàn về kinh tế nông nghiệp và dân số, phân bố dân số, cơ cấu gia đình và mức sinh, di dân nông nghiệp. Chương III phân tầng xã hội - nghiên cứu về đẳng cấp và giai cấp; Nông dân và các hình thức lệ thuộc; Di động xã hội; Phân tầng xã hội trong nông thôn Việt Nam. Chương IV đề cập đến kinh tế nông nghiệp thông qua lao động nông nghiệp, các hình thức và khu vực phi nông nghiệp, an ninh kinh tế và lý thuyết “kinh tế nông dân”. Chương V trình bày về làng xã qua các khuôn mẫu cư trú, cấu trúc chính trị, chế độ tự trị địa phương và làng Việt Nam là cộng đồng hay hiệp hội; Chương VI gia đình - phân tích tầm quan trọng của gia đình, gia đình hạt nhân và gia đình mở rộng; vấn đề hôn nhân, chế độ gia trưởng và dòng họ; Chương VII nói về các giá trị nông dân bằng tình yêu đất đai, cộng đồng, thời gian và không gian, các giá trị và tình trạng kém phát triển.

            Đặc biệt, để sinh viên có ngay tài liệu tham khảo, tác giả đã đưa vào phụ lục bản dịch từ tiếng Anh hai chương trong hai cuốn sách: “Kinh tế đạo lý của nông dân - nổi dậy và sinh tồn ở Đông Nam Á” của James Scott và “Người nông dân hợp lý – kinh tế học chính trị về xã hội nông thôn Việt Nam” của Samuel Popkin 

            Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn!

Minh Thuỷ

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Xã hội học và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator