Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga-Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

Tiêu đề

“Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga-Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Trong khoảng thập niên qua, nhờ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội nên nước Nga đã nâng cao được vị thế quốc tế của mình cũng như tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự phát triển tích cực của Nga và Asean trên tất cả các lĩnh vực đã thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Nga – Asean đi vào chiều sâu mới nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển bền vững, tiến bộ xã hội và phồn vinh của hai bên. Quan hệ Nga và Asean đã có được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển kinh tế cũng như ổn định an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới.

Góp phần vào việc nghiên cứu những vấn đề về toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, tháng 11 năm 2007 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phát hành cuốn sách “Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga - Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI” do PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Viện nghiên cứu Châu Âu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ biên. 
      Sách dày 465 trang, in khổ 14,5x20,5 và được chia thành các phần như sau:
      Phần I: Những định hướng phát triển quan hệ Nga-Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. Đề cập đến các vấn đề về tăng cường quan hệ hợp tác Nga - Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI; Những định hướng kinh tế của Nga trong thế kỷ mới; Chiến lược đối ngoại của Liên bang Nga đến năm 2020 và vị trí của Asean trong chiến lược đó; Những ưu tiên trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Nga và các nước Asean…

Phần II: Quan hệ hợp tác toàn diện Nga - Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. Trình bày những vấn đề thuộc về quan hệ thương mại giữa Liên bang Nga và Asean; Khả năng và triển vọng quan hệ hợp tác ngoại thương và khoa học - sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao giữa Nga và các nước Asean; Quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ Nga – Asean trong những năm đầu thế kỷ XXI; An ninh năng lượng thế giới và những triển vọng xuất khẩu nguồn nguyên liệu Nga và các nước Trung Á sang các nước Asean; Hợp tác quân sự giữa Nga với một số nước Asean sau chiến tranh lạnh…

Phần III: Việt Nam trong quan hệ Nga – Asean. Phần này bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin về Nước Nga cải cách và quan hệ Nga – Asean - Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, và nhiều thông tin khác liên quan đến: Vị trí địa lý của Việt Nam trong quan hệ Nga – Asean, những nhân tố thúc đẩy quan hệ hợp tác đa phương trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và những năm gần đây; Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc và triển vọng hợp tác với Liên bang Nga; Ngân hàng liên doanh Việt – Nga trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga; Thị trường Việt Nam trước các nhà đầu tư Nga.

Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những thông tin bổ ích.

Trân trọng giới thiệu.

                                                           Phạm Vĩnh Hà

ImagesBook

AddressContactBook

Viện nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator