Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Những mảng màu văn hoá Tây Nguyên”

Tiêu đề

“Những mảng màu văn hoá Tây Nguyên”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Tháng 3 năm 2007, Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Những mảng màu văn hoá Tây Nguyên” của GS.TS. Ngô Đức Thịnh (Viện Nghiên cứu Văn hoá) với bề dày 479 trang, khổ 16x24cm.

Nội dung cuốn sách chia thành 3 phần chính tập trung vào luật tục và sử thi Tây Nguyên. Bên cạnh đó, có một số bài về Tây Nguyên trên các khía cạnh như vùng văn hoá, trí thức bản địa, kiến trúc dân gian, ẩm thực… , đặc biệt có 6 bài được dịch sang tiếng Anh.
       Phần thứ nhất phác hoạ văn hoá Tây Nguyên. Độc giả sẽ thấy hình ảnh của vùng văn hoá Tây Nguyên, thế giới quan bản địa, cồng chiêng, trang phục các tộc người, ký hoạ dân tộc Êđê, đặc trưng của folklore Êđê, nếp nhà cổ truyền và văn hoá dân gian MNông.

       Phần thứ hai luật tục và quản lý cộng đồng bao gồm các nội dung: các vấn đề về Luật tục với việc phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam; Luật tục với việc quản lý tài nguyên thiên nhiên; Buôn làng, luật tục và vấn đề quản lý cộng đồng của các tộc người Tây Nguyên hiện nay; Các giá trị luật tục ở Tây Nguyên; Luật tục Êđê; Luật tục MNông; Xã hội Xtiêng qua luật tục; Quy ước của buôn Tring.

       Phần thứ ba bàn về sử thi Tây Nguyên gồm các bài Sử thi Tây Nguyên, phát hiện và các vấn đề; Vùng sử thi truyền khẩu Tây Nguyên; Xuất bản ba tác phẩm đầu tiên của bộ sách kho tàng sử thi Tây Nguyên; Về tác phẩm Lênh nghịch đá thần của Yang; Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống các tộc người ở Tây Nguyên.

       Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Minh Thuỷ

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nghiên cứu Văn hoá và Nhà xuất bản Trẻ

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator