Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Tôn giáo và văn hoá”

Tiêu đề

“Tôn giáo và văn hoá”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Cuốn sách đặt ra và lý giải mối quan hệ biện chứng giữa hiện tượng truyền giáo và bản chất thế tục hoá trong môi trường văn hoá của bốn tôn giáo lớn như: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo ở Đông Nam Á trên bốn lĩnh vực: ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc, lễ hội của Đông Nam Á nhằm góp phần làm sáng tỏ những biến đổi của văn hoá bản địa, có sự điều chỉnh của nhà nước phong kiến và tầng lớp trí thức.

Tôn giáo và Văn hoá do TS. Trương Sỹ Hùng (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) chủ biên, có độ dày 546 trang, in khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành quý IV năm 2007 là một trong những cuốn sách mới nhất xuất bản về đề tài này. Nội dung được chia làm hai phần với những chương cụ thể như sau:

Phần thứ nhất: Quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của tôn giáo Đông Nam Á. Chương I: Quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á. Chương II: Quá trình hội nhập và phát triển của Phật giáo Đông Nam Á. Chương III: Quá trình hội nhâp và phát triển của Hồi giáo trong đời sống xã hội Đông Nam Á. Chương IV: Quá trình hội nhập và phát triển của Công giáo Đông Nam Á.

Phần thứ hai: Vai trò của tôn giáo trong một số lĩnh vực đời sống văn hoá Đông Nam Á. Chương V: Vai trò của tôn giáo với việc phổ biến chữ viết ở Đông Nam Á. Chương VI: Vai trò của tôn giáo trong sáng tác văn học Đông Nam Á. Chương VII: Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tôn giáo trong đời sống văn hoá Đông Nam Á. Chương VIII: Tôn giáo hoà nhập với lễ hội dân gian Đông Nam Á.

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tôn giáo và văn hoá trên một số bình diện tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á hiện nay của độc giả.

Trân trọng giới thiệu.

                                                                                                                     Phạm Vĩnh Hà

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator