Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Chính sách phát triển vùng của Italia”

Tiêu đề

“Chính sách phát triển vùng của Italia”

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

 

ContentBook

 

Italia là một trong những quốc gia lớn của Châu Âu cả về dân số, diện tích, quy mô kinh tế cũng như trình độ phát triển. Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển kinh tế và chính sách phát triển của Italia là đề tài khá thú vị. Đáp ứng nhu cầu bạn đọc, năm 2007 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho ra mắt cuốn sách “Chính sách phát triển vùng của Italia” do TS. Bùi Nhật Quang chủ biên.

Sách dày 242 trang, khổ 14,5x20,5cm, gồm 3 chương. Chương 1: Khái niệm vùng, chính sách phát triển vùng và các đặc điểm kinh tế - xã hội tạo tiền đề cho chính sách phát triển vùng của Italia. Tác giả đưa ra xu hướng hình thành và phát triển vùng của Italia bắt nguồn từ chính quá trình phát triển lâu đời với những đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội riêng của quốc gia này. Có thể nói chính những đặc điểm phát triển đặc thù này đã tạo ra những sự khác biệt giữa các vùng miền Bắc, miền Nam của Italia và là thực tiễn quan trọng để Italia xác định một chính sách phát triển vùng hợp lý.

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế vùng của Italia. Đó là những nghiên cứu về thực trạng phát triển kinh tế theo vùng của Italia từ sau thế chiến II đến giữa thập kỷ 90 (thế kỉ XX) và từ đó đến nay.

Chương 3: Một số đánh giá chung. Từ những nghiên cứu trên tác giả nêu lên một số nhận định đánh giá về xu hướng đồng nhất và phân cực trong phát triển vùng của Italia, khả năng tự điều chỉnh của nền kinh tế để tương thích với xu hướng phát triển vùng, hiệu quả của những giải pháp can thiệp tài chính.

Chính sách phát triển vùng hiện đang là một chủ đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, có tính thời sự thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên thực tế, sự chênh lệch vùng không chỉ là vấn đề riêng của Italia mà còn là mối quan tâm của nhiều quốc gia đi sau khác, trong đó có Việt Nam. Cho dù mức độ tương đồng giữa Italia và một quốc gia đang phát triển như Việt Nam là không nhiều nhưng những hiểu biết của chúng ta về cách làm của Italia, đặc biệt các nội dung điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế vùng sẽ là những gợi mở có giá trị nhất định.

Chính sách phát triển vùng của Italia đã phát huy hiệu quả tốt trong thời kỳ phát triển mới, góp phần đem lại những chuyển biến tích cực và làm thay đổi diện mạo của toàn bộ miền Nam Italia. Những bài học rút ra khi nghiên cứu chính sách phát triển vùng của Italia rất đáng suy ngẫm xem xét khi liên hệ với thực trạng phát triển của Việt Nam.

Hi vọng cuốn sách phần nào đáp ứng được nhu cầu cần tìm hiểu của các bạn. Xin trân trọng giới thiệu

Doãn Thu Tơ

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator