Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: “Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Tập I” (Từ đầu Công nguyên đến thời Trần và thời Hồ)

Tiêu đề

“Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Tập I” (Từ đầu Công nguyên đến thời Trần và thời Hồ)

OldID

 

CreatedDate

6/23/2008

DescriptionBook

   

ContentBook

   

       Cuốn sách do GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (Viện Triết học) chủ biên được Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tháng 1 năm 2007. Tập I dày 348 trang, khổ 14,5x20,5cm giới thiệu với bạn đọc những kết quả nghiên cứu các tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn lịch sử từ đầu Công nguyên đến thời Trần và thời Hồ.

Ngoài phần dẫn luận, kết luận, cuốn sách chia làm 3 chương. Chương I trình bày tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ II trước Công nguyên đến nửa đầu thế kỷ X thông qua bối cảnh lịch sử và khuynh hướng phát triển của tư duy người Việt; những vấn đề triết học cơ bản trong cuộc đấu tranh và hội nhập giữa các nền văn hoá; tư tưởng triết học của các nho sĩ người Việt và các sư tăng ở Việt Nam. Chương II: Tư tưởng triết học Việt Nam từ khi thoát khỏi ách đô hộ của phương Bắc đến hết thời Lý (905 - 1226). Chương này mở ra cho bạn đọc viễn cảnh lịch sử từ năm 905 đến năm 1226 và những tư tưởng triết học chủ yếu. Chương III đề cập đến tư tưởng triết học Việt Nam thời Trần và thời Hồ. Tư tưởng triết học Phật giáo cùng với tư tưởng triết học về chiến tranh giữ nước, tư tưởng triết học về sự vận hành của một quốc gia, một triều đại cũng như các hiện tượng tự nhiên và xã hội đã làm cho bầu trời tư tưởng triết học thời Trần và thời Hồ đa dạng và phong phú. Và tạo nên một bước đi vững chắc, làm tiền đề cho sự phát triển tư tưởng triết học Việt Nam ở các thế kỷ sau. Đặc biệt, cuốn sách có phần trích dịch ra tiếng Anh các phần: Mục lục (Contents), Dẫn luận (Introduction) và Kết luận (Conclusion).

            Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với hy vọng “Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Tập I” (Từ đầu Công nguyên đến thời Trần và thời Hồ) sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các bạn.

Minh Thuỷ

ImagesBook

AddressContactBook

Viện Triết học và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

YearPublishBook

2007

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

thuyntm

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator