Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn phẩm

:

Sách hàng năm: Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái

Tiêu đề

Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái

OldID

 

CreatedDate

1/10/2008

DescriptionBook

Anh hùng ca Khủn Chưởng được gọi là Lái Khủn Chưởng, đã được lưu truyền rất lâu đời và sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: kể, hát (hắp), khóc (hày), txạ (múa) và ghi vào sách bằng chữ Thái cổ. Trong đó phổ biến nhất là hát. Những lời ca trong tác phẩm này rất giàu tính gợi hình với những cảnh chiến đấu can trường, dũng cảm với vô vàn voi, ngựa, gươm đao, những cảnh đám cưới xưa, cảnh ca hát, niềm vui thắng trận, nỗi buồn đau thương khi người anh hùng lìa đời. Việc sưu tầm và giới thiệu ra với thế giới tác phẩm này là một trong những nỗ lực của tập thể tác giả nhằm gìn giữ kho tàng di sản văn hoá Thái.

ContentBook

Anh hùng ca Khủn Chưởng được gọi là Lái Khủn Chưởng, đã được lưu truyền rất lâu đời và sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: kể, hát (hắp), khóc (hày), txạ (múa) và ghi vào sách bằng chữ Thái cổ. Trong đó phổ biến nhất là hát. Những lời ca trong tác phẩm này rất giàu tính gợi hình với những cảnh chiến đấu can trường, dũng cảm với vô vàn voi, ngựa, gươm đao, những cảnh đám cưới xưa, cảnh ca hát, niềm vui thắng trận, nỗi buồn đau thương khi người anh hùng lìa đời. Việc sưu tầm và giới thiệu ra với thế giới tác phẩm này là một trong những nỗ lực của tập thể tác giả nhằm gìn giữ kho tàng di sản văn hoá Thái.

Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu bài nghiên cứu của GS.TSKH. Phan Đăng Nhật về tác phẩm Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái trên 2 thứ tiếng Việt và Anh. Trong bài viết của mình, tác giả đã trình bày những nét đại cương về người Thái ở miền núi Nghệ An, phân tích những nội dung và đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm này. Những kết quả nghiên cứu được đưa ra trong bài viết đã được tác giả tìm tòi, phân tích và giới thiệu kèm dẫn chứng là các kết quả nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành có liên quan.

Phần thứ 2 của cuốn sách giới thiệu tác phẩm Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái trên 3 thứ ngôn ngữ là chữ Quốc ngữ, chữ Thái cổ và chữ Thái latin nhằm tạo điều kiện cho độc giả tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn tác phẩm này.

Theo TC Thông tin KHXH số 5/2006

ImagesBook

 

AddressContactBook

 

YearPublishBook

2005

PageOfBook

 

SourceBook

 

AuthorCreatedBook

admin

AwardOfBook

 

CoQuanSoanThaoBook

 

AuthorBook

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Sách hàng năm - Items
Created at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator
Last modified at 8/13/2012 9:34 AM by SHAREPOINTSV02\Administrator