Ngày 25/12/2020 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

 • Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2 (16/12/2020)
 • Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2


  Ngày 23 tháng 11, chương trình nghiên cứu “Tuổi trẻ lập nghiệp” đã công bố báo cáo thứ hai về tác động của đại dịch COVID-19 đến thanh niên ở một số nước đang phát triển. Báo cáo cung cấp một số phân tích về tác động của đại dịch đến việc làm và đời sống của những người trẻ tuổi tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế.
 • Tọa đàm “Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020” (27/11/2020)
 • Tọa đàm “Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020”


  Ngày 27/11/2020, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Tọa đàm khoa học với tiêu đề "Một số vấn đề nổi bật của thị trường lao động ở Việt Nam trong năm 2020"
 • Chương trình nghiên cứu Tuổi trẻ lập nghiệp: "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" (16/11/2020)
 • Chương trình nghiên cứu Tuổi trẻ lập nghiệp: "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)"


  Trong cuộc khảo sát qua điện thoại về COVID-19 thuộc chương trình nghiên cứu "Tuổi trẻ lập nghiệp", nhóm các nhà nghiên cứu đã soạn thảo "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" để gửi cho người trả lời phỏng vấn. Hướng dẫn cung cấp thông tin về vi rút corona và các tư vấn ngăn ngừa sự lây lan của vi rút, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và một vài thông tin khác nhằm hỗ trợ nhóm trẻ trong nghiên cứu hiểu hơn về những điều xảy ra với bản thân, những điều cần làm và nơi tìm kiếm trợ giúp trong những trường hợp cần thiết.
 • Chia tay đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Nguyên Phó GĐ nghỉ hưu (06/10/2020)
 • Chia tay đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Nguyên Phó GĐ nghỉ hưu


  Ngày 06/10/2020 Trung tâm Phân tích và Dự báo tổ chức Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

Tọa đàm kỹ thuật “Chương trình nghiên cứu về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam”: Một số kết quả ban đầu từ chương trình điều tra trường học năm học 2016-2017” ngày 17/02/2017

Sáng ngày thứ Sáu 17/02/2017, Chương trình nghiên cứu (CTNC) “Những cuộc đời trẻ thơ” đã công bố báo cáo quốc gia, tổng kết lại quá trình 15 năm thực hiện thu thập số liệu về 3.000 trẻ em tại Việt Nam.

Hội thảo ”Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từnăm học 2016 – 2017” (27/10/2021)

Sáng thứ 6 ngày 01/12/2017, tại khách sạn Hilton số 1 Lê Thánh Tông, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề “Chương trình khảo sát về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC ”Những Cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam: Một số kết quả chính từ năm học 2016 - 2017”.

Hội thảo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” (27/10/2021)

Sáng ngày 10/01/2017, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo "Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành năng lượng theo hướng chuyển sang cơ chế thị trường tại Việt Nam” tại phòng họp 3D - số 1 Liễu Giai

Hội thảo “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” (27/10/2021)

Hội thảo công bố cuốn sách “Vai trò của Hộ sản xuất kinh doanh cá thể và khu vực phi chính thức đối với tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam” - Kết quả của Chương trình nghiên cứu "Nâng cao Hiểu biết về những Chính sách mới Chống nghèo đói" (NOPOOR)

Tọa đàm kỹ thuật “Chương trình nghiên cứu về hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam”: Một số kết quả ban đầu từ chương trình điều tra trường học năm học 2016-2017” ngày 17/02/2017 (27/10/2021)

Sáng ngày thứ Sáu 17/02/2017, Chương trình nghiên cứu (CTNC) “Những cuộc đời trẻ thơ” đã công bố báo cáo quốc gia, tổng kết lại quá trình 15 năm thực hiện thu thập số liệu về 3.000 trẻ em tại Việt Nam.

Tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động” (27/10/2021)

tập huấn “Điều tra thực địa và phân tích thị trường lao động”

Hội thảo "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ" (27/10/2021)

Sáng này 22/12/2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo phối hợp với UNDP đã tổ chức Hội thảo "Phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tiến bộ công nghệ" tại phòng họp tầng 14, số 1 Liễu Giai.

Tọa đàm khoa học "Thực trạng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2015 và triển vọng phát triển năm 2016" (27/10/2021)

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở của Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm khoa học "Thực trạng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2015 và triển vọng phát triển năm 2016". Đây là buổi tọa đàm khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài cấp Bộ "Kinh tế Việt Nam "Đánh giá thực trạng cơ cấu và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam và triển vọng trong giai đoạn 2016-2020" do TS. Nguyễn Thắng làm chủ nhiệm.

Tọa đàm khoa học "Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam" (27/10/2021)

Tọa đàm khoa học "Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam" được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2016 tại Phòng họp tầng 14 - số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà nội.